นิสัยความประพฤติปฏิบัติ

ความประพฤติของคนเรา เป็นอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งกระตุ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆ


ความประพฤติปฏิบัติพวกนั้นบางทีก็อาจจะแลเห็นหรือพินิจได้ว่าแปรไปเป็นแบบใดหรือไม่ปกติจากเดิมเช่นไรได้แก่ การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความประพฤติปฏิบัติของผู้คนนั้นบางครั้งก็อาจจะมาจากสิ่งกระตุ้นด้านนอกหรือสิ่งกระตุ้นด้านในก็ได้นั้นเองสาเหตุของสิ่งกระตุ้นต่างๆมีจำนวนมากอีกทั้งสิ่งกระตุ้นทางจิตใจ ในใจรวมทั้งด้านนอกพวกเรามาสารถพินิจได้จากเพื่อนฝูงรอบกายหรือคนใกล้ตัวคนภายในครอบครัวหรือสหายข้างบ้านก็ได้
สิ่งกระตุ้นข้างในเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นมาจากทางกายภาพ อาทิเช่น ความเมื่อยล้า ความหิว สิ่งกระตุ้นด้านในนั้นจะมีผลเป็นอย่างยิ่งกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา เพียงพอเด็กเหล่านี้โตขึ้นสิ่งกระตุ้นด้านในก็จะลดน้อยลง สิ่งกระตุ้นด้านนอกจากทางด้านสังคมก็จะมีหน้าที่มากขึ้นเรื่อยๆตามมา
สิ่งกระตุ้นด้านนอกเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆทางด้านสังคมที่ได้มองเห็นได้สัมผัส สิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นประทับใจถูกใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก อาทิเช่น คำกล่าวชม การเช็ดกเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่ประสงค์ประยุกต์ใช้ในชีวิต
กรรมวิธีเสริมแรงทางบวก
รู้จักการให้รวมทั้งบริจาค ของกิน น้ำ สิ่งของ วัสดุเลี้ยงชีพ
เสริมแรงทางด้านสังคมได้แก่การสรรเสริญคนอื่น การกล่าวยกย่อง การยินยอมรับ
การกระทำของคนที่อยู่รอบข้างนั้นชอบมีผลต่อนิสัยแล้วก็การกระทำของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง มันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะศึกษาให้มากมายกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของพวกเรา เรื่องอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอะไร บ่อยครั้งที่มันทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อพวกเรา ส่วนการกระทำต่างๆที่พวกเราติดมาจากผู้คนรอบข้างพวกเราจะก่อให้พวกเราทราบดีว่าพวกเราคิดอย่างไรกับผู้คนพวกนั้น การที่พวกเราเลือกจะกระทำตามหรือเลียนแบบเค้าเหล่านั้นก็คือพวกเราถูกใจในบางสิ่ง การที่พวกเราจะเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกอะไร
บางบุคคลที่มีลักษณะหัวเราะแปลกๆมีคำบอกเล่าแปลกๆที่พวกเราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของการกระทำที่ถูกเลียนแบบกับเรื่องจริงพวกเราจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยที่พวกเราจะกระทำตามกันหรือเลียนแบบกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะแลเห็นคือเรื่องธรรดา เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยพวกเราไม่สมควรเอาการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา ความประพฤติปฏิบัติสิ่งกลุ่มนี้เองที่กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดัน ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งพวกนี้เลย สำหรับความนึกคิดไหนที่ดีพวกเราก็มองเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งกลุ่มนี้ก็ทำให้พวกเราทราบสิ่งที่พวกเราต้องการทำต้องการจะรู้มากขึ้น

Author: Isobel Burke